รับออกแบบบรรจุภัณฑ์

     บรรจุภัณฑ์มีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่รองรับและบรรจุสินค้า แต่ยังสามารถ ใช้ห่อหุ้ม บรรจุ และรวบรวมสินค้า, เพื่อป้องกันความเสียหายและความเสื่อมคุณภาพของสินค้า, บรรจุภัณฑ์สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งาน การขนส่ง และการจัดจำหน่ายสินค้า, ใช้สื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ผลิตไปยังผู้ขายและไปสู่ผู้บริโภค บรรจุภัณฑยัง์สื่อถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นสื่อโฆษณาหากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด

เรามุ่งมั่นพัฒนางานออกแบบบบรรุจภัณฑ์

     เรามุ่งมั่นพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เป็นที่สะดุดตาเมื่อวางบนชั้นสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของคุณได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เราจะเนรมิตจินตนาการของคุณให้เป็นจริง ตามความต้องการและเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์

 
 

งานออกแบบบรรุจภัณฑ

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร เพราะบรรจุภัณฑ์ เปรียบเสมือนตัวเอกของธุรกิจ หากบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตัว จะสวยงามโดดเด่นหรือเรียบง่ายแต่ตรงใจ หากสามารถดึงความหมายออกมาอธิบายและสื่อสารกับผู้ซื้อได้ นั่นหมายถึงความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว

  • เรามีบริการเข้าเสนองานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุป
  • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • ส่งงาน แก้ไข และส่งงาน

     ที่สำคัญเรามีบริการดูแลลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนการออกแบบบบรจุภัณฑ์จะสำเร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขในสิ่งที่ขาดเหลือได้ ตลอด24ชั่วโมง การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ขึ้นมาสักชิ้น เราจะคิดวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล จนตกผลึกเพื่อให้ได้มาซึ่ง

  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์
  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารถึงผู้บริโภคได้ดีเยี่ยม
  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีความโดดเด่นมากกว่าสินค้าคู่แข่งในตลาด
  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่บรรจงสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตัวอักษรจนถึงการเลือกวัสดุ
  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ดีเยี่ยม
  • งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถขนส่งได้สะดวกประหยัดเนื้อที่
 
           
  ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์  
 
 
 
 
 

V-Rich
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

KBANK
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

Moody
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

PenThai
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

 
 

 
 

Sunlee
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

นกนางแอ่น
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

แม่บุญเรือง
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

Lerdia
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

 
 
 
 

เจริญผลฟาร์ม
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

Fiberry
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

Kptonyi
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

Fenucaps
งานออกแบบ บรรจุภัณฑ์

 
 

ที่อยู่

79/346 หมู่บ้านเศรษฐสิริ
แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น ถ.เลียบคลองประปา
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ

โทรศัพท์/แฟ๊กซ์ : 02 5828615
Line ID: entrustidea
E-mail : contact@entrustidea.com

ค้นหาพิกัด

 

 

© 2014 Entrust Idea Co.,Ltd