ออกแบบเว็บไซต์

     Website ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน สิ่งแรกที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและความประทับใจให้กับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต รูปลักษณ์ความสวยงามของเว็บไซด์นั้นก็สำคัญอีกเช่นกัน ในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) เว็บไซต์ที่ดีควรสะท้อนเอกลักษณ์และความโดดเด่นของธุรกิจให้มากที่สุด เพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจากทั่วโลกเพื่อค้นหา ข้อมูลสินค้า และบริการ

 
 

      ในปัจจุบันเว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความสำคัญซึ่งมีบทบาทอย่างมากในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถนำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งในเรื่องเวลาและระยะทาง ใครๆก็สามารถคลิกเข้ามาเปิดดูได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะนั่งอยู่ส่วนใดๆของโลกก็ตาม ด้วยข้อดีดังกล่าว บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ต่างก็มีความต้องการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่นการโฆษณาขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในเชิงธุรกิจ หรือการใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักเพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเว็บไซต์นั้นเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการสนองภาระกิจดังกล่าว ประโยชน์ของเว็บไซต์สามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต ที่ใช้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด ให้ข้อมูลข่าวสาร และสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจและองค์กร 
2. สามารถนำมาใช้เป็นร้านค้าออนไลน์เพื่อจำหน่ายสินค้า / บริการ 
3. มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก 
4. เสียค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าสื่ออื่นๆ แต่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า สามารถอัพเดทข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
5. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสื่อได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

      ดังนั้นในโลกยุคปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง การใช้สื่อเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรของตนจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้ ซึ่งสร้างเว็บไซต์นั้น นอกจากการจ้างบริษัทที่รับจ้างทั่วไปแล้ว เราสามารถที่จะสร้างเองได้ไม่ยากจนเกินไปนัก ในบทต่อไปจะได้แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์และแนวทางในการสร้างพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

 
     
 

ที่อยู่

79/346 หมู่บ้านเศรษฐสิริ
แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น ถ.เลียบคลองประปา
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อ

โทรศัพท์/แฟ๊กซ์ : 02 5828615
Line ID: entrustidea
E-mail : contact@entrustidea.com

ค้นหาพิกัด

 

 

© 2014 Entrust Idea Co.,Ltd